Just სიზმრები

Latest

ძილი და სიზმარი

 

ძილი და სიზმარი

“განა ის, რასაც ვხედავთ, ან გვეჩვენება, რომ აღვიქვამთ, ჩვენი დიდი სიზმრის ნაწილი არ არის?”
=ედგარ ალან პო=

მიჩნეულია, რომ ყოველი ჩვენგანი ღამით საშუალოდ 5 სიზმარს ხედავს, ხოლო ამახსოვრდება მხოლოდ ის სიზმარი, რომლის “მიმდინარეობის დროსაც ეღვიძება”
სიზმრებს ადამიანი ძირითადად სწრაფი ძილის დროს ხედავს. თუ ადამიანს სწრაფი ძილის დროს გავაღვიძებთ, იგი კარგად მოგიყვებათ სიზმარს. სწრაფი ძილის დამთავრებიდან 5 წუთის შემდეგ თუ გავაღვიძებთ, იგი გაიხსენებს სიზმარს, თუმცა ნაწილობრივ, 10 წუთის შემდეგ კი, უმეტესობას არ ახსოვს თუ რა ესიზმრა.
სწორედ ესაა მიზეზი იმასა, რომ დილით ნანახი სიზმარი კარგად ახსოვთ, რადგა ამ დროს ადამიანის ტვინი სწრაფი ძილის უკანასკნელ ფაზეს განიცდის.

ძირითადად, სიზმარს მხოლოდ ვიზუალური მხარე ახასიათებს. იგი არ მოიცავს სუნს და გემოს; ან შავთეთრია, ან ფერადი. ხშირად სიზმარი მეორდება. შეიძლება დაგესიზმროთ, რომ დაფრინავთ, ეცემით, მახეში ხართ გაბმულლი, ხვდებით მეგობრებს უცნაურ ადგილას ან თუნდაც უცხოებს ნაცნობ ადგილას. ზოგ სიზმარში ისეთ სიტუაციაში ხართ, გაქცევა გინდათ და ვერ გარბიხართ, არაფერი გამოგდით…

საუკუნეების განმავლობაში ადამიანები ცდილობდნენ გამოეყოთ სიზმარი, აეხსნათ იგი. სიზმრის ერთ-ერთი ახსნის მიხედვით მისტიკური მოვლენაა, რომ ძილის დროს ადამიანს შეუძლია სხვადსახვა დროში, ადგილსა და განზომილებაში გადავიდეს. ზოგჯერ ადამიანები “მოგზაურობენ მომავალში” და წინასწარმეტყველებენ რა მოხდება. ასეთ სიზმრებს “წინასწარმეტყველური სიზმრები” ეწოდება. საერთოდ, უძველეს შეხედულებათა მიხედვით, სიზმარი უმაღლეს ძალათა ზემოქმედების შედეგია, ამიტომ იგი ყოველთვის რაიმე აზრს შეიცავს, რომელიც ჩვენს მომავალს ეხებს და ნეთელს ჰფენს მას. საჭიროა მხოლოდ ამ აზრის წვდომა (ეს “სიზმრის ახსნის” საშუალებით ხერხდება).

ფსიქოლოგები ძილსა და სიზმარს საკმაოდ სერიოზულად განიხილავენ. საკმაო შრომები აქვთ ამ საკითხთან მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ ფსიქოლოგებს და არსებობს ათასნაირი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. გავეცნოთ მის ძირითად აზრს და შინაარს, რომელიც მათი მასაზრების შეჯერების შედეგია.

ძილი, სიზმარი და ფსიქოლიგია

ძილის შესწავლას მხოლოდ ფიზიოლოგიური კუთხით, ფსიქოლოგები უსრულად თვლიან. ძილს, სიზმარს, რასაკვირველია, თავიანთი ფიზიოლოგია აქვთ, მაგრამ, როგორც სიცოცხლის პოლუსს, ორივეს თავის ფსიქოლოგიაც უნდა ჰქონდეს. ისე როგორც სიფხიზლე ფიზიოლოგიურისა და ფსიქიკურის მთლიანობას წარმოადგენს, სწორედ ასევე ძილიც ფიზიოლოგიურისა და ფსიქიკურის მთლიანობაა. სიზმრის ფაქტი ამის აუცილებელ საბუთს იძლევა. ე.ი. არც ძილის შესწავლაა იქნებოდა სრული, თუ იგი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისის გარეშე იწარმოებდა. ძილიც ფსიქოლოგიურ პრობლემად უნდა ჩაითვალოს. ამის უტყუარ საბუთს კი ძველი და ახალი არაფსიქოლოგიური თეორიების განხილვაც იძლევა.

ფიზიოლოგიური თეორიების მიხედვით, ძილი ნერვული სისტემის აგზნებადობის დაქვეითების შედეგს წარმოადგენს. მაგრამ, რა იწვევს ამას სხვადასხვანაირად ხსნიან. ყველაზე მეტად გავრცელებულია ტოქსიკური და ქიმიური თეორიები. ასევე, აღსანიშნავია ი.პავლოვის თეორიაც. ყველა ფიზიოლოგიური თეორიის ძირითადი აზრი ისაა, რომ ძილის დროს აგზნებადობის დაქვეითება, ანდა შეფერხების პროცესების გაძლიერება ხდება. ფიზიოლოგებს ხელიდან უსხლტებათ სიზმრის მომენტი, რაც ფსიქოლოგთათვის ყველაზე უფრო დიდი არგუმენტია.

ძილი გარე სინამდვილესთან კავშირს, მასთან აქტიური ურთიერთობის აღკვეთას წარმოადგენს. ფსიქოლოგიურად ეს სუბიექტის ტენდენციათა და გარე სინამდვილეს შორის დაძაბულობის დასუსტებასა და მოსპობას ნიშნავს. სინამდვილე სრულიად ნეიტრალური და ინდიფერენტული ხდება სუბიექტისთვის. ამიტომ სუბიექტის შინაგან ძალთა, მის ფუნქციათა და გარე სინამდვილის ობიექტთა ერთიანობა ისპობა და შინაგანი თავის გარეგანს გარე სინამდვილეში არც ეძებს და არც პოულობს.

მაინც რა იწვევს ძილს? უდავოა, რომ დაღლილობა ერთ-ერთი მიზეზია, რომელსაც გადამწყვეტი ჰიპნოგენური მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ, დაძინების მიზეზი ყოველთვის დაღლილობა არ არის. ამის დადასტურება ის არის, რომ ზარმაცებს უფრო მეტი სძინავთ, ვიდრე აქტიურებსა და ენერგიულებს. ისიც მისაღებია მხედველობაში, რომ შეიძლება დაღლილობა უშუალოდ კი არ იწვევს ძილს, არამედ აღიზიანებდეს მის გამომწვევ ნამდვილ მიზეზს, იწვევდეს შეფერხების რეფლექსს და ამ გზით ძილს ედებოდეს საფუძვლად.

სამყაროში ძილის დროდ ღამე ითვლება. როცა ცხოველი იძინებს, იგი უსაფრთხოდ უნდა გრძნობდეს თავს. როცა მას ღამით სძინავს, იცის, რომ მისი მტერიც იგივე მდგომარეობაშია.

მაინც, რა ახასიათებს ღამეს? — სიბნელე და სიმშვიდე, რაც თავისთავად უკვეცავს ცოცხალ ორგანიზმებს კომუნიკაციის, მხედველობის და სმენის უნარს. ამრიგად, ღამე ასუსტებს კავშირს ცოცხალ ორგანიზმებსა და გარე სინამდვილეს შორის. ცოცხალი ორგანიზმი თავისი შინაგანი ძალების ამარა რჩება, რომელიც გარე სინამდვილის მთავარ გამღიზიანებელთა აღკვეთის გამო უმოქმედო მდგომარეობაში ვარდება. ამის ბუნებრივი შედეგი ისაა, რომ ორგანიზმი იძინებს. თან ამას “დაღლილობაც და მოჭარბების მდგომარეობაც” ემატება. აქედან გასაგები ხდება, რომ ძილი ჩვევადაც იქცევა და უეჭველია, ამ გარემოებას ისეთივე მნიშვნელობა უნდა ქონდეს, როგორც ჰიპნოგენურ ფაქტორს.

ადამიანს ზოგჯერ უფრო მეტი სძინავს, ვიდრე ამას მისი ბუნება მოითხოვს. ამ მხრივ კი, იგი არ განსხვავდება სხვა მრავალი ადამიანური მოთხოვნილებისაგან. იგი მეტს ჭამს, ვიდრე ჭირდება, ანდა უფრო ხშირად ეწევა სქესობრივ ცხოვრებას, ვიდრე ეს ბუნებრივ მოთხოვნილებებს შეეფერება. ეს იმიტომ ხდება, რომ ადამიანი არამარტო ბუნებრივი ფაქტორების გავლენას ემორჩილება, არამედ იგი ამავე დროს ცნობიერებითაა აღჭურვილი და ეს მას საშუალებას აძლევს ბუნებრივი ფაქტორების ზეგავლენას დაუსხლტეს ხელიდან და თავისი ქცევა ამ ფაქტორების თავისუფალი შერჩევის ზეგავლენით განსაზღვროს. ნებითი ძილის დაკვირვება ამ მოსაზრებას ნათლად ამტკიცებს. მართლაც, როგორ ვიქცევით, როცა დაძინებას გადავწყვეტთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არ გვეძინებოდეს? საგანგებო ხერხებს მივმართავთ (მაგ.: ბალიშს ან საბანს წავიფარებთ თავზე, თველებს ვხუჭავთ…), რათა რეალობა რაც შეიძლება ნაკლებადაქტუალური გახდეს ჩვენთვის. აქედან ჩანს, რომ ჩვენ შეძლებისდაგვარად “ვაწვდით” ძილის მექანიზმს და ვცილობთ, ეს ცოდნა ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზნებისთვის გამოვიყენოთ.

ამრიგად, ძილი ისეთი მდგომარეობაა, როდესაც სუბიექტის შინაგანი ფსიქიკური შესაძლებლობანი თავის საგანს გარე სინამდვილის ფარგლებში და გარე სინამდვილის სტიმულით ვეღარ პოულობენ. მისი რეალიზაცია, ამის მიხედვით, შინაგან შესაძლებლობათა და გარე სინამდვილეს შორის დაძაბულობის შესუსტებისა და აღკვეთის გამო ხდება. ჰიპნოგენურ ფაქტორად ყველაფერი შეიძლება ჩაითვალოს, რაც ამას, ე.ი. ფსიქიკურ ფუნქციათა და გარე სინამდვილეს შორის დაძაბულობის დასუსტებას ხელს უწყობს.
ძილის ბუნების სისრულით წვდომა შეუძლებელია, თუ სიზმრის სტრუქტურა, დინამიკა და ხასიათი მხედველობის გარეშე იქნება დატოვებული. ისე, როგორც თვით სიზმრის პრობლემის გადაჭრაც გაძნელდებოდა, თუ იგი ძილის საკითხის გარეშე იქნებოდა განხილული, მაგრამ, უძველეს დროში, ჯერ სიზმარმა მიიქცია დიდი ყურადღება და მხოლოდ შემდეგ ძილმა.

სიზმარი შეიძლება იყოს ფერადი, შავთეთრი. შეიძლება შეიგრძნო შეხება, იშვიათად, თითქმის არასდროს ტკივილი. თანამედროვე მკვლევერთა აზრით სიზმარში ამათუ იმ ხარისხით ყველა ჩვენი ფსიქიკური ფუნქცია იღებს მონაწილეობას.

სიზმრის ემოციური შინაარსი ორგანიზმზე ახდენს გავლენას. მაგალითად, როცა ადამიანი ღრმა მწუხარებას ხედავს, არამარტო გულისცემა და მიმიკა, არამედ ხშირად კვნესა და ცრემლების ნიაღვარიც ადასტურებს ამას. ძილში ჩვენი ფანტაზია წარმოსახულ “რეალურ” სინამდვილეს ქმნის, სადაც ჩვენი “მე” მოქმედ სუბიექტადაა წარმოდგენილი, მის განცდებს რეალური “მე”-ც განიცდის.

საინტერესო მოსაზრებას აყენებს ფროიდი სიზმრის ბუნებასთან დაკავშირებით იგი წერდა, რომ ადამიანთ მრავალი ტენდენციის მატარებელია, მაგრამ არის ტენდენციები და სურვილები, რომლებსაც ცნობიერი უგულებელყოფს და დევნის. ეს აზრები და სურვილები მაინც პოულობენ განსხეულების საშუალებას. ამისათვის, საუკეთესო დრო კი ძილია, როცა “ცენზურა”, ანუ ცნობიერი აქტივობა შესუსტებულია. თუმცა, ეს აზრები ზოგჯერ შეფარვით აღწევს ადამიანის ბუნებაში, ნიღაბს ამოფარებული იჭრება მის ცნობიერებაში. სიზმარს ამის მიხედვით ორი სახის შინაარსი აქვს. მანიფესტური — ის, რასაც სიზმარში უშუალოდ განვიცდი, ის რასაც სიზმრის აღწერისას ვხედავთ, მის ფენომენოლოგიურ შინაარსში და ლატენტური — ე.ი. ნამდვილ შინაარში — ის სურვილები და მისწრაფებები , რომლებიც არაცნობიერების წიაღიდან გამომდინარეობენ და, მანიფესტური შინაარსის სახით მოდიფიცირებულნი, თავის რეალიზაციას ახერხებენ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველი ადამიანის სიზმრებს თავისი ინდივიდუალური ფსიქოლოგია აქვს. ამიტომ, თითოეული ადამიანის დასაბუთება შეიძლება მისი სიზმრების მიხედვით, თან ზუსტად. დე სანტესი ასეთ ფორმულას აძლევს ამ დებულებას: “მიამბე შენი სიზმრები და მე გეტყვი ვის ხარ შენ”. მელანქოლიკის სიზმრები, ჩვეულებრივ განსხავავებულია, ვიდრე ქოლერიკის ან სანგვინიკისა; ოპტიმისტის სიზმარი ღია ფერებითაა ნახატი, პესიმისტისა — ბნელი ფერებით. ადამიანი სიზმარში ახდენს რეალიზაციას იმ შესაძლებლობებისა, რომლებსაც რეალობაში ვერ ან არ იყენებს. სიზმრის სპეციფიკაც სწორედ ისეა აგებული, რომ ამ ძალების რეალიზაციას ხელი შეუწყოს.

ამრიგად, სიზმრის შინაარსის მეტამორფოზები ყოველთვის სუბიექტის განწყობათა თავისუფალის, შეუზღუდველი გამოვლენის პროდუქტს წარმაოდგენს.

როგორც ზემოთ ვთქვით, სიზმრის შინაარსი განდევნილი აზრების რეალიზაციას ემსახურება: სიზმარი ამ აზრით სურვილების ასრულებას წარმოადგენს, ოღონდ არა რეალური ფსიქიკური გზით, არამედ იმ გზებითა და საშუალებებით, რომელნიც სიზმრის ცნობიერებისთვის არიან დამახასიათებელნი. აქედან, სიზმრის ფინალისტური ხასიათი დროისთვის ყოველ ეჭვგარეშეა. ნათელი ეფინება სიზმრის ფუნქციის საკითხსაც. “ჩვეულებრივი აზრის წინააღმდეგ, თითქოს სიზმარი ხელს უშლის ძილს, უნდა განვაცხადოთ, რომ პირიქით, იგი ხელს უწყობს და იცავს მას” — ამბობს ფროიდი. სიზმარი მისი აზრით “ძილის მცველია”, მართლაც, რა უშლის ძილს ხელს უეჭველია, არამარტო გარედან მომდინარე გამღიზიანებლები, რომელთაც შეუძლიათ ფსიქიკას ძილის ნაცვლად სხვა ამოცანები დაუსახონ, არამედ უეჭველია, შინაგანი ფსიქიკური გამღიზიანებლებიც. მაგალითად, დაუკმაყოფილებელი სურვილები; თუ ბავშვს რაიმე სურვილი აქვს, ვთქვათ, რაიმე სათამაშო უნდა და ამ სურვილით იძინებს, სიზმარში იგი სწორედ ამ სათამაშოს ნახავს და ამით თავის სურვილს დაიკმაყოფილებს. სიზმარს რომ მისთვის ასეთი სამსახური არ გაეწია, შესაძლებელია, დაუკმაყოფილებელი სურვილის ზემოქმედებით იგი იძულებული შექმნილიყო, გაღვიძებოდა. სიზმარი, მაშასადამე, “ფსიქოლოგიური გამღიზიანებლის”, სურვილების ანტიჰიპნოზურ ზემოქმედებას აქვეითებს. რამდენადაც ძილშივე მათი რეალიზაციის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს, ეხმარება, იცავს და დარაჯობს მას. მაგრამ, არის უეჭველი შემთხვევები, როდესაც სიზმარი ძილის გაგრძელებას როდი ემსახურება, არამედ ხელს უშლის და სწყვეტს კიდეც მას. საინტერესოა, რომ ფროიდის აზრით ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივ, შიშის სიზმრებთან გვაქვს ხოლმე საქმე და მძინარეს სწორედ ეს სიზმრად ნახული შიში, მაშასადამე, სიზმარი აღვიძებს. ასეთი სიზმრების ანალიზი ფროიდის სიტყვით, ყოველთვის იმაში გვარწმუნებს, რომ ცნობიერებაში არაცნობიერი არიდან რაღაც შინაარსი იჭრება, რომლის შეცვლაც სიზმრის დინამიკამ ვერ მოახერხა და ამიტომაც, იგი თვითონვე ღებულობს ზომებს, რათა ეს არ მოხდეს და დასახმარებლად სიფხიზლის ცნობიერებას მიმართავს. იგი ძლიერი შიშის სიზმარს ქმნის, რომელიც სუბიექტს აღვიძებს და ამრიგად, შესაძლებლობას უსპობს განდევნილ შინაარსს, ცნობიერებაში თავისი უცვლელი სახით შეიჭრას: “სიზმარი ამ შემთხვევაში კეთილსინდისიერი დარაჯის მსგავსად იქცევა, რომელიც ზომებს ღებულობს, რომ ზედმეტი ხმაურობა არავინ დაიწყოს და მოქალაქეებს ძილი არ დაუფრთხოს; მაგრამ, როდესაც მას ხმაურის მიზეზი მნიშვნელოვნად ეჩვენება და თვითონ საკუთარი ძალღონით ვერ უსწორდება მას, მაშინ, იგი თავის მოვალეობად თვლის თვითინვე გააღვიძოს მოქალაქენი.

მაგრამ, ეს ყველაფერი ნორმალური ადამაინებისა და ძილის შესახებ უნდა ითქვას. ხოლო რაც შეეხება არანორმალურ შემთხვევებს, აქ მდგომარეობა სხვადასხვაგვარია. აქ, ძილსა და სიზმარს შორის არსებული კავშირი წყდება და მათი მთლიანობა ირღვევა. ავადმყოფურის ან არანორმალურად ინტენსიურისა და არანორმალურად წარმართული განწყობების მქონე სუბიექტი ძილში ამ უკანასკნელთა შესატყვისი შინაარსის მქონე სიზმარს ხედავს და ეს გარემოება მიზეზი ხდება იმისა, რომ მისი ძილი ძილს აღარ ჰგავს. იგი ზერელეა და მოუსვენარი, ხოლო უკიდურეს შემთხვევაში, მისი ცნობიერება სიზმრისებურ მუშაობას ძილის გარეშეც იყენებს. თავისი სუბიექტური განწყობის შესატყვის ჰალუცინატორულსა და ილუზიონურ სამყაროს ქმნის, რის გამოც რეალური სინამდვილე მისთვის ინაქტიური ხდება, და მაშასადამე, ძილსა და ნამდვილ სიზმარს მისთვის ყოველი აზრი ეკერგება. ასეთ შემთხვევაში, სიზმარი ხელს კი არ უწყობს ძილს, არამედ მას ზედმეტად ხდის და ან სრულიად აღკვეთს მას, ან ზერელედ და მოუსვენრად აქცევს.

თუ სიზმარი სუბიექტის აქტუალური განწყობის ნიადაგზე აღმოცენებულს, ფსიქიკის სპონტანური ამოქმედების პროდუქტს წარმოადგენს, მაშინ ცხადია, რომ იგი ამ განწყობის მიმართულებით ჩვენი ფსიქიკის ფუნქციონალური ტენდენციი დაძაბულობას ერთგვარად უნდა ანელებდეს. Aმას უეჭველად აქვს მნიშვნელობა. საქმე ისაა, რომ ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, მაშინ ფუნქციონალური ტენდენციას ხანგრძლივი დაუკმაყოფილებლობის გამო, ჩვენს სუბიექტურ განწყობათა შესატყვისად მოქმედების იმპულსის დაძაბულობა იმ დონემდე გაიზრდება, რომ ბოლოს იგი ჩვენზე მოქმედი რეალური სინამდვილის ძალას დაჩრდილავდა და სუბიექტი ობიექტური სინამდვილის შესაბამისად კი არა, თავისი სუბიექტური განწყობის შესატყვისად დაიწყებდა აზროვნებას, გრძნობასა და მოქმედებას. კავშირი სუბიექტსა და ობიექტურ რეალობას შორის გაწყდებოდა და ადამიანი თავისი სუბიექტური განწყობის ნიადაგზე აგებულ სამყაროში დაიწყებდა ცხოვრებას. ე. ი. მივიღებდით იმას, რაც ფსიქიკური მდგომარეობისათვისაა დამახასიათებელი. აქ წარმოდგენილი თეორიის მართებულობას ადასტურებს ისიც, რომ იგი არ უარყოფს ყველაფერს რაც დღემდე სიზმრის კვლევაში გაკეთებულა, არამედ, ისეთ პრინციპებს იძლევა, რომელიც ყველა ჭეშმარიტად მეცნიერულ მონაპოვარს თავის წიაღში აღიქვამს და ერთ მთლიან სისტემაში აერთიანებს. ჩვენ არა მარტო ის ვიცით, თუ როგორია სიზმარი, არამედ ისიც რომ მისი არსება ისეთია, რომ არც შეიძლება იგი სხვანაირად იყოს.

ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ სძინავთ

XX საუკუნის 40-იან წლებში ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ტრენტონში 90 წლის მოხუცი ალ ჰერპინი ცხოვრობდა. მას არასოდეს უძინია თავის სიცოცხლის მანძილზე. იგი ბევრმა ექიმმა გამოიკვლია, თუმცა მას არაფერი სჭირდა და უძილობის მიუხედავად ჯანმრთელობას არ უჩიოდა. შრომით დაღლილი ჰერპინი სავარძელში ჯდებოდა და იქამდე კითხულობდა, სანამ არ დაისვენებდა. მერე კი, ხელახლა იწყებდა მუშაობას.
უძილობით დაავადებულთაგან ასევე ცნობილია დევის ჯონსი (აშშ), რომელსაც პერიოდული შეტევები ჰქონდა. ერთ-ერთი გამოცემა წერდა, რომ უკვე 93 დღე-ღამე იყო, რაც მას აღარ სძინებოდა.
ერთ უნგრელ ქალბატონს რეიჩელ საგის თავის ტკივილები აწუხებდა. 1911 წელს უჩვეულო თავის ტკივილმა გამოაღვიძა და ექიმს მიმართა. მან ურჩია რეიჩელს ნაკლები ეძინა. ექიმი მართალი აღმოჩნდა. იმ დღიდან რეიჩელს არ ძინებია. თავის ტკივილსაც აღარასოდეს შეუწუხებია.

1961 წლის 11 აგვისტოს იუსტ ბერნეტს 81 წელი შეუსრულდა. იგი ჩვეულებრივი, არაფრით გამორჩეული ადამიანი იყო, სანამ ერთ დღეს ძილის სურვილი და მოთხოვნილება არ დაკარგა. მაშინ 27 წლის იყო. 54 წელი არ ეძინა. ღამღამობით კითხულობდა, მუსიკას უსმენდა და კროსვორდებს ხსნიდა.

ვიეტნემელი ტაი იგოკის ქრონიკული უძილობა 1937 წლის ციებ-ცხელების შემდეგ დაეწყო. მას შემდეგ კაცს საერთოდ არ სძინებია, თუმცა უძილობა დისკომფორტს არ უქმნიდა. იგი ამ დროს კარგად იყენებდა. მაგალითად: ცხვრებს ითვლიდ, ფერმას დარაჯობდა… სამი უძილო თვე ორი უზარმაზარი ორმოს ამოთხრას მოანდომა, რომელშიც შემდეგ თევზები მოაშენა. ექიმებმა მის ორგანიზმში ვერანაირი დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს.
ეს ფემონენი დღემდე გამოცანად რჩება მეცნიერებისთვის.

წყარო – პოსტის მისამართი

Advertisements

კოშმარული სიზმრები

რამდენიმე დღის წინ სოციოლოგიაში პრეზენტაცია მქონდა. თემა იყო: ”მასმედია, როგორც აგრესიის სტიმულატორი”. პრეზენტაციაში ყურადღება ბავშვებზე უნდა გაგვემახვილებინა. გუნდური რადგან იყო, ბოლო მომენტში გადაწყდა რაღაცეების ჩამატება-ამოღება, ამიტომ გამოსვლის დროს დავიბენი და ცოტა ვიბორძიკე კიდეც  🙂 . ეგ არაფერი, მაინც არავინ შეიმჩნია. თანაც, მუშაობის პროცესში ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას გავეცანი. ბოლობოლო გავარკვიე რატომ მესიზმრებოდა ბავშვობაში კოშმარული სიზმრები.

ჩემმა ლექტორმა ძალიან კარგი წიგნი მათხოვა, რომელშიც დეტალურად იყო განხილული მედიის გავლენა საზოგადოებაზე. ერთ-ერთი თავი მთლიანად ბავშვების საკითხს ეთმობოდა. ჩატარებული კვლევებით დგინდება, რომ მედია ხშირად არის ბავშვებში შიშის გამომწვევი ფაქტორი. მხატრული ფილმების უმრავლესობა 93% საშიშ სცენას შეიცავს. მეცნიერებმა ბავშვებზე მხარტრული ფილმების ზეგავლენას ”ემოციური დაპყრობა” უწოდეს. შიშები, რომლებიც დროთა განმავლობაში გროვდება, შესაძლოა ნებისმიერი სახით გამოვლინდეს. ერთ-ერთი ასეთი გამოვლინებაა კოშმარული სიზმრები.

კარგი მეხსიერება მაქვს, ამიტომ თითქმის ყველა ბავშვობის კოშმარული სიზმარი მახსოვს. რამდენიმეს აქაც მოვიყვან. ერთხელ, დამესიზმრა, რომ ჩემს დას ფეხი მოძვრა, დედაჩემმა კი მოტეხილი ფეხი ძალიან მშვიდი სახით უნიტაზში ჩარეცხა. გამოღვიძებული, დიდხანს ვუმოწმებდი ქეთის (ჩემი და) ფეხებს, სანამ არ დავრწმუნდი, რომ ორივე ადგილზე ჰქონდა, იქამდე ვერ დავმშვიდდი. დედაჩემზე გაბრაზებამ კარგა ხანს არ გადამიარა (იმის მიუხედავად, რომ მშვენივრად ვიცოდი, ეს ყველაფერი სიზმარში მოხდა და რეალობასთან კავშირი არ ჰქონდა) – ვფიქრობდი ასე მშვიდად როგორ გაატანა ქეთის ფეხი წყალს-მეთქი.

ერთ სიზმარში დავიკარგე. ღამე იყო და ყველგან დედაჩემს ვეძებდი. ბაზრის ტერიტორიაზე აღმოვჩნდი. ქერა ქალს რომ დავინახავდი მოდიოდა (იმ პერიოდში დედას ქერად ჰქონდა თმა შეღებილი) გახარებული გავრბოდი. შორიდან დედა მეგონა, რომ მივუახლოვდებოდი სხვა იყო. ასე გამწარებული, მივსდევდი ყველა ქერათმიან ”ციგანს”. სიზმარში ხშირად ვიკარგებოდი, ხან მეტროს ვაგონში ვერ ვასწრებდი დედაჩემთან ერთად შესვლას, ან მე შევდიოდი და დედა გარეთ რჩებოდა.

ბოლოს ვისწავლე, როცა ცუდ სიზმარს ვხედავდი, არ ვიცი როგორ, მაგრამ ჩემს თავს შთავაგონებდი – ეს ცუდი სიზმარია და უნდა გაიღვიძო-მეთქი. სხვათაშორის გამომდიოდა. ეგ კი არა და, ზოგჯერ რეალურ ცხოვრებაშიც მიმტკიცებია საკუთარი თავისთვის სიზმარს ხედავ-მეთქი. ერთხელ არც ამ ხერხმა გასჭრა.

დამესიზმრა, ვითომ მანქანაში ვისხედით მე, ჩემი და და ბაბუაჩემი. ჩემი და მძღოლის ადგილზე, მე – მის გვერდით, ბაბუაჩემი – უკან. მოულოდნელად, ქეთიმ მანქანა დაძრა. მე და ბაბუა ვეხვეწებოდით – გააჩერე-თქო, მაგრამ მანქანა აღარ ჩერდებოდა. ამ სიზმარში იმდენი ვარწმუნე საკუთარი თავი სიმარში ხარ გაიღვიძე-მეთქი, მაგრამ ტყუილად – არაფერი გამომივიდა. მზე ისე მცხუნვარედ ანათებდა, ნამდვილი მეგონა. მანქანიანად კლდიდან რომ გადავეშვით, მაშინ გამოვფხიზლდი. აი, ასეთ კოშმარულ სიზმრებს ვხედავდი ბავშვობისას.

წყარო – პოსტის ავტორის მისამართი

იესო (ჯესუსა) ვნახე – ,,სიზმარი”

პოსტის ავტორი: Nochura Sebiskko

ყველას ვურჩევ შეხედოს იუმორის თვალით ამ ჩანაწერს.

ათეისტებს კი ვთხოვ ხმამაღლა ნუ იცინით ბავშვს ვაძინებ :)

მაგრამ თქვენი აზრი ყოველთვის მნიშვნელოვანნია!

 

 

სახლში დაბრუნებისას ისე მომშივდა, კუჭს გინების თავიც კი არ ქონდა. გამოვაღე მაცივარი, მაგრამ რად გინდა, ერთ ნაგლეჯს “ხორცს” ვერ ნახავდა კაცი… :)

გადავწყვიტე “დავპურებულიყავი” ჩემებურად და რაც კი რამ გამაჩნდა სამზარეულოში ეს იყო: კარტოფილი (ფრენჩ ფრი) – ვსვეცკაობთ, მაკარონი (სპაგეტი) – იტალიურად ვსვეცკაობთ და შავი პური (ღმერთი) – ზებუნებრივად ვსვეცკაობთ… მივირთვი პიურე (ფრანგულად ვისვეცკავე), ასევე შემწვარი კარტოფილი (ამერიკული გადმონაშთი), ზედ სპაგეტი დავაყოლე პურთან ერთად და ქართულად გამოვძეხი. სახამებელ ფართის მერე, ნანეტარყუჩი “სიფათით” მივეგდე კრესლოში და ჩავუჯექი ფეისბუქს.

შუაღამის 4 საათი სრულდებოდა. პირწიგნაკელების აქტიურობამ საგრძნობლად იკლო. ფრენდებიც ხელიდან მეცლებოდა ონლაინიდან-ოფლაინისკენ. ვგრძნობდი თვალზე ბინდი მეკვროდა, ბოლოს კი ბნედა მეცა ლამის. ვხვდებოდი რომ დრო იყო ლოგინი გამეთხარა და ჩემი ჭრაჭუნა ბებრუცუნა ძვლები შემეყარა ჩემ მიერ დაგესლილ და მოზომილ თბილ კვადრატში. ოთხით მივედი ფორთხვით ლოგინამდე. მხოლოდ ის მოვახერხე რომ მენჯი ამეწია და დამედო ლოგინზე. ლეიბზე თავი დავდე და ზედ 3 ბალიში დავილაგე ბიჭოლას ბალიშების

იმიტირებას ვაკეთებდი, რომ უეცრად ჩამეძინა…

მივეცი ღრმა ძილს, ძილს ისეთს რომ ნოეს შეძახილი “ეეთრიე, სიდან მოვდივარ ნეტა იცოდეო” ვერ გამომაგვიძებდა. სიფხიზლეში არა, მაგრამ სიზმარში მქონდა მეორედ მოსვლა.

 

გავიხედე სერზედაო და დავინახე ჩვენი იესო (ჩემთვის ჯესუსა), მორბოდა და მოწკაპუნებდა, ფორმას ნუ მკითხავთ, მაგრამ მაინც მომიწევს აღწერა. ეცვა მუხლებამდე მოცისფრო პენუარი და დედამისის მაღალყელიანი, მაღალქუსლიანი ჩექმები. თმები ქონდა გაწეწილი, იღლიაში “რედიკული” ამოდებული, “გადაშპაკლული” სახე გაურკვეველი ტონალურით. როგორც დავადგინე “ხელოუვინიდან” ბრუნდებოდა რომ ვკითხე თუ ვის განასახიერებდა, მითხრა ანტი ქრისტესო :) )) გალეწილ-გათხლეშილი იყო, ენას ძლივს ატრიალებდა. მეგონა უწყინარი სიმთვრალე ქონდა, მაგრამ შევცდი თან როგორ, იმდენად შევცდი, მგლის ტყავში გადაცმული ცხვარი რომ მეგონა, თურმე პირიქით აღმოჩნდა. მოკლედ შეცდენილი დავრჩი…

არ ვიცი რამ გაამწარა ჩემზე თუ კაცობრიობაზე, არც ის ვიცი რას დავაბრალო ის თუ ასეთი გაბოროტებული რატომ იყო, ალბათ ეს ზედმეტი სასმელის ბრალია. რომ ვკითხე რა ყლურწემეთქი, კოქტეილები “სექსი პლაჟზე” და ბოლოს “ორგაზმი კივილ-წივილითო”. გაილეწებოდა აბა რა მოუვიდოდა ამ საწყალს :)

უეცრად სახე შეეცვალა და მეუბნება ასეთ რამეს:

– იცი იმდენი საქმე დამიგროვდა ოფისში, საერთოდ რად მინდოდა რომ მოვიკიდე ზურგზე ეს ადამის განვითარების პროექტიო… შენ კი აქედანვე იცოდე რომ 40 წლამდე იცოცხლებო, სული მჭირდება ოფისში რიგი მიდგასო. დამაყვედრა ის, რომ სული ხომ წავართვი სხვას გაუფრთხილებლად და შენ მოგეციო, შენ კი რა გინდა გაფრთხილებ წინასწარ და ასე, რომ მოასწარი რაც კი რა მოსასწრები გაქვსო. სიმართლე გითხრად სახტად დავრჩი, ყბა ჩამომივარდა და გვერდით არც არავინ მყავდა რომ აეწია.

შე მამა სულიერო, ძე ღვთისავ, თუ სიკეთეს აკეთებ ეს დაყვედრება რაღა მეტიჩრობა იყო ახლა ა? აი ზუსტად მაშინ მივხვდი, რომ ღმერთი უსამართლოდ მომექცა როგორც იმ სხვას, ჩემს გამო სული რომ ამოუყვანა კისერში (პირველად გავიგე არც ეგ ამბავი ვიცოდი). ამომასხა (არ ვიცი რამ) გლანდებში და რაც სათქმელი მქონდა პირში მივახალე. ის რომ უაზრო ფორმა ეცვა, სულ არ უხდებოდა წითელი ღაჟღაჟა პომადა. იმითაც კი დავემუქრე, რომ დედაშენს მოვუყვები ამ ბოლო დროს როგორც მექცევითქო და პასუხი იყო “მკიდიაო” 0_O არ ვიცი, რა ვიფიქრო არ ვიცი… როგორ შეიძლება ღმერთი ასე უცებ შეიცვალოს, ხასიათის გაფუჩება მესმის, მაგრამ 180 გრადსით შებრუნება?!  ნწუ, რაღაცაშია საქმე. რა სიტყვები აღარ ვაკადრე, შე უნამუსო, შე გარეწაროთქო, არაფერმა არ გაჭრა. პირიქით აქეთ მლანძღავდა “მოდი აქ აურა უნდა დაგიბინძურო და სული აგიტალახოვო”. :-| |||||||

ასე ჭიდაობაში გამომეღვიძა. ჯვარი იატაკზე ეგდო საცოდავად. მინდოდა ამეღო, ჩამომეკიდა ისევ ყელზე და მეპატიებინა ღმერთისთვის ყველაფერი რაც მან გამიკეთა, მაგრამ ვერ შევძელი. ვერ შევძელი იმის გამო, რომ მე მან პატიების ძალაც კი არ დამანათლა. მეც ისეთივე ჩვეულებრივი ცხოველი ვარ, როგორც სხვა ცხოველი…

პატივისცემით, ნოჩურა 🙂

 

წყარო – პოსტის ავტორის მისამართი


გამოყენებითი სიზმრები

როგორც გამოჩენილი უცხოელი მესენჯერი და საზოგადო მოღვაწე სკაიპი იტყოდა Take a deep breathe და ყურადღება მივაქციოთ წუხელ მომხდარ ფაქტს, რომელიც ერთგვარ აღმოჩენად, დაკვირვებად, ახალ გატაცებად ან უბრალოდ ახალ გატრაკებად შეიძლება ჩაითვალოს.

სიზმრები ბავშვობიდან მაინტერესებდა, მიკვირდა, მაოცებდა, მაშინებდა, მაბოლებდა და მენამიოკებოდა ხოლმე. მიყვარდა სიზმრების ნახვა, იმ მიზეზითაც, რომ სიტუაციის ცხადში  წარმოდგენაზე საჭირო ფიქრსა და გათვლებს  ავტომატურად თავის თავზე იღებდა და ისღა დამრჩონდა, რომ მისი შერჩეული სცენარისთვის სამგანზომილებიანი მფშვინავი სათვალე მომერგო და რაღაც განმეცადა.

შემდეგ, თითქოსდა მიმავწიყდა სიზმრების არსებობა, იშვიათად ვხედავდი და აღარც ვფიქრობდი მათზე. არც წუხელ მიფიქრია დაძინებამდე, თუმცა მაინც გადაწყვიტეს ჩემთვის თავი შეეხსენებითან და ახალი სცენარის პრემიერის 1 ბილეთი ჩამიკუჭეს ტვინის ხვეულებში.

საერთოდ არ მახსოვს წუხანდელი სიზმრის სიუჟეტები და გმირები, მაგრამ მასში იყო რაღაც, რაც აქამდე არასოდეს ყოფილა. მასში იყო სარგებელი.

რაც შეეხება კონკრეტულ გამოყენებითობის მაგალითს, რაც ზუსტად დამამახსოვრდა ამ სიზმრიდან. თუმცა დამამახსოვრდა მაგალითის ფორმა და არა უშუალოდ მაგალითი. ეს იყო სიზმარში გამოგონებული ორი ანეკდოტი. დიახ, სრული სერიოზულობით ვაცხადებ, რომ მე წუხანდელ სიზმარში ორი ანეკდოტი გამოვიგონე, თუმცა სამწუხაროა, რომ მათგან არც ერთი არ დამამახსოვრდა. მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის სამწუხარეობა. მთავარია, რომ რაღაც ახალ პრინციპს მივაგენი და შემიძლია მისი კარგად დამუშავება ვცადო.

წყარო – პოსტის ავტორის მისამართი

როგორ ვნახოთ სიზმარი?

ბავშვობიდან გიყვარდა სიზმრები? გხიბლავდა ფრენა? უზომო სიმდიდრე? მიუწვდომელ სიყვარულთან ჩახუტება და ალერსი? გაქცევა შეუჩერებლივ და სიკვდილთა მრავალფეროვნება?.. გავიდა კვირაზე, თვეზე, წელიწადზე მეტი და სიზმარი არ გინახავს? გენატრება ,,სასწაულების” საკუთარი თვალით ხილვა??? მაშ გილოცააავ! შენ მოხვდი იმ ადგილას, სადაც გასწავლიან 9-ჯერ სიკვდილს და 9-ჯერ აღდგომას, მფრინავი ხალიჩით მსოფლიოს შემოვლას და 69-ში ვუდსტოკზე დასწრებას…

ტუტორიალი-მუტორიალი არ ვიცი მე… ეს არის პატარა ,,რეცეპტი”, რომელიც პირადი დაკვირვების შედეგად შევადგინე…

ე.ი. საღამოსთვის უნდა შევკრიბოთ მეგობრები, 4-5 ადამიანი სავსებით საკმარისია… მეგობართაგან ერთერთს უნდა ჰქონდეს კერძო სახლი ან ბაღი, სადაც ცეცხლის დანთებას შევძლებთ… ვკრებთ ფულს და იმის მიხედვით თუ რისი საშუალება გვექნება ვყიდულობთ: სამწვადეს, ქათმის ბარკლებს, სოსისს ან გაჭირვებულ შემთხვევაში კარტოფილს, რომელსაც ნაკვერჩხალში შევწვავთ…

როდესაც ეს ყველაფერი მოგვარდება, ვხედავთ, რომ რა თქმა უნდა რაღაც გვაკლია და რა თქმა უნდა ეს ,,რაღაც” სასმელია! რაც შეეხება დასალევს არავითარ შემთხვევაში არ ვსვამთ არაყს, ჭაჭას და მისთანებს, თუკი სიზმრის ნახვა გვინდა… სასურველია დავლიოთ დიდი რაოდენობით ლუდი, ან შედარებით მცირე რაოდენობით წითელი ღვინო… ეს შეკრება, დროსტარება, ჭამა-სმა და ღრეობა უნდა გაგრძელდეს ღამის 1-2 საათამდე… სახლში მობანცალებულნი ვსხდებით კომპიუტერთან და რადგან არაფრის წაკითხვის თავი არ გვაქვს, სკაიპში ვესაუბრებით მეგობარს თან ვცდილობთ, რომ 3 საათამდე არ გაგვექცეს, 3-ზე კი თავად ვემშვიდობებით და დასაძინებლად მივდივართ…

მაღვიძარას ვაყენებთ დილის 9 საათისთვის და ვიძინებთ… თუ მოხდა სასწაული და დილის 9 საათზე გაღვიძებულებმა გავიაზრეთ, რომ მთელი ღამის მანძილზე სიზმარი არ გვინახავს, არც ეს არის პრობლემა, რადგან მთავარი ,,მასიზმრებელი” და სასიამოვნო პერიოდი წინ გვაქვს… ნახევრადგახელილი თვალით ტელეფონზე ვმართავთ მაღვიძარას 09:20–ზე. ვინც დილის ძილის მოყვარული არ ხართ და არ იცნობთ ფუფუნების ამ მხარეს, ალბათ ფიქრობთ, 20 წუთით დაძინებას რა აზრი აქვსო… მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეს 20 წუთი შეიძლება უფრო ხანგრძლივად მოგეჩვენოთ, ვიდრე, ზოგიერთი, 3–4 საათი და რაც მთავარია დილის ძილის დროს აუცილებლად ნახავთ სიზმარს, თანაც არაერთს… მაღვიძარას დარეკვის შემდეგ კიდევ 15–15 წუთით 2–ჯერ ჩავიძინებთ და 10 საათზე, როცა ფეხზე ვიდგებით შეგვეძლება გავაანალიზოთ და შევაფასოთ ჩვენი ირეალური თავგადასავლები!

წარმატებებს გისურვებთ! თქვენი Qilipa :*

წყარო – პოსტის ავტორის მისამართი